WELKOM

TOON OOMEN IS EEN SCHILDER, WARS VAN THEORIEËN EN FILOSOFIEËN OVER KUNST.

SCHILDEREN IS VOOR HEM HET MEEST WEZENLIJKE, HET AANBRENGEN VAN VERF OP EEN ONDERGROND.

DAARBIJ IS NIET HET ONDERWERP OF STATEMENT VAN DE SCHILDER BELANGRIJK, MAAR IS HET DE WIJZE VAN SCHILDEREN DIE HET ARTISTIEKE NIVEAU BEPAALT.


VISIE

TOEN TOON OOMEN IN 1990 EEN ATELIER AAN HUIS KON REALISEREN, GING SCHILDEREN VOOR HEM EN ZIJN GEZIN EEN STEEDS BELANGRIJKER DEEL VAN HET LEVEN VORMEN, NAAST HET ARCHITECTENBURO DAT HIJ ALS DERDE GENERATIE OOMEN HEEFT UITGEBOUWD. HET SPANNINGSVELD TUSSEN GEBONDEN KUNST EN VRIJE KUNST, DE ARCHITECTUUR EN HET SCHILDEREN MAAKT DE COMBINATIE ZO INSPIREREND.

TOON OOMEN IS EEN SCHILDER, WARS VAN THEORIEËN EN FILOSOFIEËN OVER KUNST. SCHILDEREN IS VOOR HEM HET MEEST WEZENLIJKE, HET AANBRENGEN VAN VERF OP EEN ONDERGROND. DAARBIJ IS NIET HET ONDERWERP OF STATEMENT VAN DE SCHILDER BELANGRIJK, MAAR IS HET DE WIJZE VAN SCHILDEREN DIE HET ARTISTIEKE NIVEAU BEPAALT. OM DIE REDEN HEBBEN DE SCHILDERIJEN GEEN TITEL EN GEEN DATUM. EEN ACHTERAF ERBIJ GEZOCHTE TITEL DOET AFBREUK AAN WAT HIJ MET HET SCHILDERIJ BEOOGT, EN BLOKKEERT DE BESCHOUWER BIJ HET ZELF ONTDEKKEN EN VERWONDEREN.

KIJKEN MOET EEN PROCES ZIJN WAARBIJ IN EEN SCHILDERIJ STEEDS MEER VALT TE ZIEN, TE ONTDEKKEN, NAARMATE MEN LANGER KIJKT. HET ONBEDACHTE, HET TOEVAL SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL OM EEN SCHILDERIJ UNIEK EN BOEIEND TE LATEN ZIJN. DE RATIO UITSCHAKELEN EN RUIMTE GEVEN AAN INTUITIE. DE SCHILDERIJEN ONTSTAAN ZONDER EEN VOOROPGEZET PLAN EN ZIJN ALS HET WARE DE NEERSLAG VAN EEN TOCHT DIE GERICHT IS OP EEN DOEL DAT NIET BEKEND IS. HET WERK BESTAAT IN HOOFDZAAK UIT OLIEVERF OP PAPIER.